logo-wamm

Politica de confidențialitate

Data ultimei actualizări: 01 iunie 2023

Dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată reprezintă pentru noi o prioritate și suntem în permanență angajați în îmbunătățirea continuă a modului în care protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

INFORMAȚII PRELIMINARE

Confidențialitatea, integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă pilonii primordiali când implementăm măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru ca drepturile dvs. să fie respectate.

Prezenta politică de confidențialitate (denumită în continuare “Politică de Confidențialitate“) pune în aplicare principiul transparenței și descrie modalitățile prin care se realizează operațiunile de colectare, utilizare, diseminare, stocare și eliminare a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către C & A DEV S.R.L., cu sediul în Călărași, str. Sloboziei, nr. 16, cod de identificare fiscală 46606138, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J51/612/2022 (denumită în continuare “C & A DEV” sau “noi“), în calitate de operator de date cu caracter personal, în legătură cu (i) accesul la și utilizarea website-ului disponibil la adresa URL https://www.wamm.ro/ și subdomeniile sale (denumit în continuare “Platformă online“), precum și în legătură cu (ii) prestarea serviciilor noastre prin intermediul și în afara acestuia (denumite în continuare “Serviciile“).

DESCRIEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM, SCOPURILE ȘI TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRII

1. Date personale utilizate în cadrul platformei noastre online

Funcționarea platformei online este asigurată cu ajutorul unor sisteme informatice și module software care obțin, în mod general, unele date cu caracter personal; transmiterea acestor date este realizată în mod implicit pentru ca protocoalele de comunicare online să întoarcă rezultate optime de utilizare a platformei online.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului.

În măsura în care aceste informații duc la identificarea unui utilizator, prevederile acestei Politici de Confidențialitate devin aplicabile.

Scopul prelucrării: Utilizăm aceste date numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea platformei online și pentru a verifica funcționarea corectă a acesteia.

Temeiul de prelucrare:

 • Pentru construcția și funcționalitatea site-ului, temeiul legal de prelucrare a datelor dvs. este dat de îndeplinirea îndatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre, conform art. 6 alin. (1), lit. c) din Regulamentul U.E. 679/2016 și art. (3) din Legea 506/2004;
 • Pentru funcționarea platformei online, temeiul legal de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal este constituit de executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, conform art. 6 alin. (1), lit. b) din Regulamentul U.E. 679/2016;
 • Pentru furnizarea ultimelor noutăți privind produsele și serviciile furnizate prin intermediul platformei noastre online, solicitarea de informații suplimentare prin formularul de contact și transmiterea sugestiilor dvs., temeiul legal de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal este îndeplinit prin obținerea consimțământului dvs. explicit, informat și liber exprimat, în baza art. 6, alin. (1), lit. a) și cu respectarea cerințelor privind consimțământul, cuprinse la art. 7 și 8 din Regulamentul U.E. 679/2016.

2. Cumpărături online

Platforma noastră reprezintă o platformă electronică ce comercializează servicii de marketing prin metode electronice, care oferă posibilitatea clienților noștri să întocmească și să distribuie prin diferite canale de comunicare online a unor campanii de marketing.

 

În consecință, acești parteneri contractuali, în cadrul prelucrărilor efectuate în cadrul acestor campanii de marketing – au obligația alinierii politicilor de confidențialitate și a bunelor practici privind protecția datelor cu caracter personal cu standardele de calitate cuprinse în politicile noastre, asumându-și implicit răspunderea pentru prelucrările ce folosesc date cu caracter personal în activitățile proprii fiecăruia, sens în care noi am constituit garanțiile adecvate de respectare a GDPR.

În cadrul platformei online vor fi puse la dispoziția vizitatorului/ cumpărătorului două variante în care să poată comanda produsele oferite de noi:

2.1. Testare gratuită

Vizitatorul/ cumpărătorul va putea crea un cont gratuit valabil 7 zile pentru a cunoaște beneficiile serviciilor puse la dispoziție prin cadrul site-ului, punând la dispoziție datele minim necesare pentru realizarea testării: numele complet, număr de telefon și e-mail pentru transmiterea unui cod de confirmare a creării contului pentru testarea gratuită.

2.2. Comanda cu crearea unui cont de client

În cazul în care vizitatorul, după expirarea celor 7 zile de gratuitate va deveni client, contul va deveni activ conform abonamentului ales de către acesta.

Pentru furnizarea serviciilor noastre prin intermediul platformei noastre online și oferirea de ajutor în folosirea acestuia, cumpărătorul va avea următoare configurație a contului unde vor fi prelucrate date cu caracter personal, odată cu lansarea primei sale comenzi, după cum urmează:

 • Contul meu (“Account”)- subsecțiune în care cumpărătorul va putea să își acceseze datele personale furnizate și să le actualizeze oricând și să gestioneze abonamentele sale;
 • Unelte WAMM (“WhatsApp”)- subsecțiune care va prezenta tutoriale prezentate de noi și toate instrumentele necesare pentru funcționarea corectă a serviciilor oferite conform abonamentului achiziționat;
 • Manager conturi (“Account Manager”)- subsecțiune care gestionează conturile de whatsapp introduse de client conform abonamentului achiziționat;
 • Manager fișiere (“File Manager”)- subsecțiune ce oferă posibilitatea de a stoca fișiere media și text pentru folosirea lor în campaniile de marketing inițiate de client.
 • Resurse (“Tools”)– subsecțiune în care sunt puse la dispoziția clientului resurse utile pentru crearea de campanii de marketing.

În cadrul contului de client, clientul va avea posibilitatea de a încărca numere de telefon (manual sau automatizat prin import de fișier cu extensia .xlsx, care va cuprinde înregistrari despre ”phone number”, “name” și alte tipuri de etichete – “tag”, conform instrucțiunilor transmise de către noi)

Totodată, numerele de telefon asociate cu conturi de whatsapp (ale clientului și ale celor din lista clientului) sunt supuse politicilor de confidențialitate și termenilor și condițiilor agreate de platforma Whatsapp pe care vă recomandăm să le accesați de aici:

Totodată, numerele de telefon asociate cu conturi de whatsapp (ale clientului și ale celor din lista clientului) sunt supuse politicilor de confidențialitate și termenilor și condițiilor agreate de platforma Whatsapp pe care vă recomandăm să le accesați de aici:

3. Contactarea C & A DEV de către dumneavoastră și oferirea de asistență

Aveți posibilitatea de a ne contacta în diferite moduri: prin e-mail, prin formular de contact sau prin chat. În acest caz, vom putea prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail și orice alte informații pe care le furnizați de bunăvoie în momentul în care ne contactați. Vă recomandăm să ne furnizați doar informații ce ne sunt necesare pentru a vă putea ajuta cu soluționarea solicitării dvs.

Pentru aspecte ce țin de utilizarea platformei, de îndrumare în utilizarea platformei, de eventuale probleme tehnice, etc. vom folosi preponderent numărul de telefon asociat contului de whatsapp existent pe pagina de contact a site-ului.

Pentru aspecte ce țin de utilizarea platformei, de îndrumare în utilizarea platformei, de eventuale probleme tehnice, etc. vom publica materiale, în grupul privat de Facebook, https://www.facebook.com/groups/wammgrup, grup în care aveți acces doar prin furnizarea adresei de email și acceptul că, prin intrarea în grup, sunt de acord să primiți mesaje de e-mail pe acea adresă furnizată.

4. Feedback-ul clienților

Aveți posibilitatea de a vă exprima opinia în legătură cu experiența dvs. în cadrul platformei noastre online și de a ne sugera îmbunătățiri ale acestuia. Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate cu acest prilej se vor rezuma la: e-mail și orice alte informații pe care le furnizați de bunăvoie în momentul în care ne dați feedback-ul.

Totodată, când utilizați funcționalitatea de Feedback-ul clienților, aveți posibilitatea de a ne da acces la datele de navigare ale sesiunii dumneavoastră (colectate în mod anonim și numai în cazul în care ați agreat la utilizarea cookie-urilor de analiză). În acest caz, datele respective (anonime până la momentul respectiv) vor fi asociate cu dumneavoastră și vor deveni date cu caracter personal.

5. Contactarea clienților de către specialiștii noștri

Pe parcursul furnizării serviciilor noastre vom utiliza adresa de e-mail, numărul de telefon, compania pe care o reprezentați pentru a vă notifica cu privire la aspecte legate de executarea contractului dintre noi și dumneavoastră, de exemplu, aspecte ce țin de utilizarea platformei online, de comunicare a unor eventual erate în cadrul documentației, de eventuale probleme tehnice, etc.

6. Comunicări comerciale

Aveți posibilitatea de a opta pentru primirea de comunicări comerciale prin intermediul e-mail-ului și WhatsApp. Dacă optați pentru primirea de astfel de mesaje comerciale, vă vom trimite recurent informații despre activitățile și promoțiile C & A DEV, numai în baza consimțământului dvs. aprioric consemnat.

Privind e-mail-ul, puteți revoca acordul exprimat în orice moment și fără costuri, prin utilizarea link-ului de dezabonare indicat în fiecare comunicare comercială.

Privind WhatsApp, puteți revoca acordul exprimat în orice moment și fără costuri, prin scrierea în chat a cuvantului “stop”.

De asemenea prin link-urile din site se poate ajunge la anumite platforme de social media:

unde se găsesc anumite noutăți privind serviciile oferite, proceduri de lucru utilizate, evenimente etc, cu respectarea confidențialității datelor celor care sunt prezenți.

7. Emiterea facturii

Atunci când utilizați platforma noastră online, vom emite facturi pentru achiziționarea produselor/ serviciilor comandate. În acest caz, vă prelucrăm prenumele, numele, adresa poștală, telefonul și adresa de email. Datele dumneavoastră financiare vor fi prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăți, aceste date nefiind prelucrate de noi.

FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Noi suntem atenți să menținem respectarea principiului minimizării datelor, însă trebuie să cunoașteți că puteți refuza să furnizați anumite date cu caracter personal (indicate mai sus) dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului contractual descris în această Politică de Confidențialitate.

PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă.

DURATA DE PRELUCRARE

Ca regulă, vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe durata existenței contului pe care l-ați deschis în platforma noastră online, până la închiderea acestuia de către dvs. sau ștergerea lui în urma neutilizării pe o perioadă de 1 an de zile.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

Totodată, am putea păstra datele cu caracter personal pentru perioade mai îndelungate de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri sau dacă apreciem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera datele cu caracter personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari:

 • parteneri contractuali;
 • subcontractanți;
 • procesatori de plăți;
 • companii ce oferă servicii IT;
 • companii de marketing;
 • autorități publice, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Zona Economică Europeană. În cazul în care destinatarii sunt situați în afara Uniunii Europene și a Zonei Economice Europene, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvaat de protecție, transferul datelor cu caracter personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă. În acest sens, ne bazăm pe mai multe garanții, precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană. Puteți primi de la noi o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Pentru orice solicitare în acest sens, vă rugăm să ne contactați la datele de contact menționate mai jos.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. Prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal, precum limitarea accesului la datele cu caracter personal, criptarea sau anonimizarea datelor cu caracter personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea datele cu caracter personal.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În conformitate cu legislația aplicabilă, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada pentru care datele cu caracter personal sunt păstrate, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, de unde am obținut datele cu caracter personal.

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal:

 • (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
 • (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu mai putem prelucra datele cu caracter personal în baza altor temeiuri legale;
 • (iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune.

Nu vom putea da curs solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există alte și circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a datelor cu caracter personal.

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

 • (i) în cazul în care contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal în cauză;
 • (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță;
 • (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Putem continua să folosim datele cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • (i) avem consimțământul dumneavoastră; 
 • (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii)pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date cu caracter personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, C & A DEV este îndreptățită să prelucreze în continuare datele cu caracter personal.

Dreptul de a vă opune primirii de mesaje comerciale: De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: În anumite circumstanțe aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia:

 • (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi;
 • (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră;
 • (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp[at]dataprotection.ro.

EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ

Responsabilul cu protecția datelor (DPO) are rolul de a facilita comunicarea dintre dvs., noi și Autoritatea Națională de Supraveghere (ANSPDCP), fiind o prelungire a ANS în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal a operatorului de date, pentru respectarea cerințelor GDPR. Apelați cu încredere la expertiza lui, în apărarea dreptului dvs. la intimitate și viață privată în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, la adresa de e-mail gdpr[at]wamm.ro.

Verificarea identității: Acordăm cea mai mare atenție confidențialității tuturor datelor cu caracter personal și ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea în cazul în care faceți o cerere cu privire la datele cu caracter personal.

Taxe: Ca regulă, vă puteți exercita drepturile dumneavoastră în mod gratuit. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă în cazul în care cererile dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv.

Taxe: Ca regulă, vă puteți exercita drepturile dumneavoastră în mod gratuit. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă în cazul în care cererile dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv.

Timp de răspuns: Depunem tot efortul pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră în cel mult o lună de la primirea solicitării. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, caz în care vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire și cu privire la motivele întârzierii.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Confidențialitate sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta prin mail la gdpr[at]wamm.ro.

Prezenta politică de confidențialitate este în vigoare începând cu data de 19.12.2022.

Nota: Acest document a fost întocmit sub îndrumarea atentă a specialiștilor GDPR din PrivacySpot SRL.